Otelimizin resmi internet sitesini, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir, diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 Özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Otelimize aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve diğer mülkiyet hakları saklıdır.

Otelimiz, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında ilgili kişilere ait birtakım gizli bilgileri talep edecektir. Bizler, işbu politika hükümleri çerçevesinde ilgili kişilerden alınan Gizli Bilgi ve belgeleri sadece işbu politika altında belirlenen hüküm ve şartlar doğrultusunda kullanılacağını kabul ve beyan eder.

Otelimiz tarafından alınan bilgi ; kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya tarafımızın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse, benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisi’ni ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise, Gizli Bilgi’nin Türkiye sınırları içerisinde kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli olması halinde, ilgili kişiyi önceden yazılı olarak bilgilendirmek sureti ile, yayınlanmaları veya kullanılmaları ilgili kişilerin yazılı izni ile onaylanmışsa gizli bilgi kapsamında sayılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgi’nin, işbu politikada belirtilen haller dışında Otelimiz tarafından kullanılması halinde, sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.

  1. Gizli Bilgiyi Kullanım Koşulları
  2. Otelimiz tarafından verilme amacına uygun olarak kullanmak
  3. İlgili kişiyeait Gizli Bilgileri özen ile korumak ve saklamak
  4. İşbu politika amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgi’yi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer iş bu politikanın amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,
  5. İşbu politikanın amacına uygun olarak gereklilik halinde, Gizli Bilgi’nin aktarıldığı kurum, kuruluş, iş ortakları ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilgi’nin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

Otelimiz, ilgili kişilerden edindiği tüm bilgileri özel ve gizli tutmayı, Gizli Bilgi’yi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlar yararına kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi veya ifşa etmemeyi, reklam amacıyla kullanmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder.

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman çağrı merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla bağlantıya geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

AKKOÇ BUTİK OTEL

Cemalpaşa Mah. 63005 Sok. No:22 Seyhan/ADANA

Gizlilik Politikası Metnini indirmek için lütfen tıklayın

Paylaş